Call for papers

Zachęcamy Autorów i Autorki do nadsyłania artykułów, wywiadów i recenzji naukowych z obszaru szeroko rozumianej myśli krytycznej oraz zaangażowanej praktyki badawczej. Teksty powinny spełniać kryteria określone w sekcji Dla autorów.