Kontakt

Redakcja / Editorial board

Przegląd Krytyczny Czasopismo Naukowe

ul. Szamarzewskiego 89 C

Pokój 106

60-568 Poznań

Tel. +48 61 829 2227

E-mail: przegladkrytyczny@gmail.com