Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny: Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca Redaktora Naczelnego: Urszula Markowska-Manista, Uniwersytet Warszawski, The University of Applied Sciences Potsdam (FHP)

Sekretarz Redakcji: Jan Kowalski

Redaktorzy tematyczni: 

 • Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – islamistyka, Bliski Wschód i Afryka Północna
 • Dr Bartosz Mika (Uniwersytet Gdański) – socjologia pracy i nowych technologii
 • Dr hab. Lech M. Nijakowski (Uniwersytet Warszawski) – socjologia historyczna, analiza dyskursu
 • Dr Marta Pietrusińska (Uniwersytet Warszawski) – integracja, inkluzja, partycypacja
 • Dr Przemysław Pluciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – ruchy społeczne i socjologia miasta
 • Dr hab. Krysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku) – młodzież, marginalizacja, nieprzystosowanie w ujęciu krytycznym
 • Dr Agata Stasińska (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk) – studia nad płcią i seksualnością, socjologia rodziny i intymności

Redaktorzy językowi: Marianna Kostecka

Redaktor statystyczny: Prof. Piotr Jabkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rada Redakcyjna:

 • Dr Aleksandra Bagieńska-Masiota, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Polska)
 • Prof. Marian Golka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Dr hab. Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Prof. Anna Odrowąż-Coates, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)

 • Dr. Rebecca Budde, University of Applied Sciences Potsdam (Niemcy)
 • Prof. Maria Coady, University of Florida (Stany Zjednoczone)
 • Prof. Adam David Dubin, Universidad Pontificia Comillas & New York University, Madrid Campus (Hiszpania)
 • Prof. Inger Kjersti Lindvig, Univesity of South-Eastern Norway (Norwegia)
 • Prof. David Lawson, Nordic Africa Institute (Szwecja), University of Manchester (Wielka Brytania)
 • Prof. Tamar Makharadze,  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gruzja)